Advies

Waarom ZebrA?

Omdat wij een eigen visie  hebben op een ‘goed advies’

w

Een goed advies begint bij de intake; is er een duidelijk verband tussen de advies-vraag en het werkelijke knelpunt? Kan het probleem vertaald worden in een wenselijke oplossing? Weten we waar we naar toe willen? Onze inzet bestaat uit zorgvuldig en actief luisteren.

U

Bij het onderzoek en begeleiding maken we gebruik van de dingen die goed gaan binnen de organisatie ; dit is een basis om op voort te bouwen. Wij zijn gevoelig voor het zien en benutten van successen.

l

Advisering en invoering gaat hand in hand. Dit betekent dat er snel en goed geschakeld wordt tussen een helikopterblik en de feiten op de werkvloer.

Hoewel persoonlijke betrokkenheid effectief werkt, blijft de organisatie eigenaar van de verandering.

De inhoudelijke advisering is onlosmakelijk verbonden met de mensen die het uitvoeren. Coaching is altijd onderdeel van onze activiteit.

Wie zijn wij?

We zijn ervaren professionals met een authentieke belangstelling voor jeugd. En voor de organisaties die hen begeleiden (scholen, kinderopvang, jeugdzorg).

Wij begrijpen de dynamiek van organisaties en veranderingen en beheersen projectmanagement, procesmanagement en kunnen de samenwerking tussen lijn en staf verbeteren. Maar niet rigide; met gezond verstand, in gewone mensentaal (met humor).

Wij zijn generalisten, die –wanneer het nodig is- gebruik maken van specialisten op diverse gebieden (ICT, Zorg, Huisvesting).

Het begint als coach met observeren, luisteren en vooral ook vragen. Veel coaches beginnen hun betoog met : ik vind. Nee jij moet alleen iets vinden als het de kern raakt. Wie ben je, wat wil je en wat heb je ervoor over om dat te realiseren? En hoe kan ik je dan helpen? Dat moeten de spelers eigenlijk zelf aangeven. Je moet het niet opleggen. Het is de kunst om de waarheid samen met de spelers te ontdekken. Je maakt ze niet zelfstandig door ze klein te houden.

Foppe de Haan

Volkskrant 21-11-2015